Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie.

De Vlaamse aanpassingspremie kan ook gebruikt worden voor aanpassingen aan de gevel. Ook gevelreiniging en het aanbrengen van een coating komen in aanmerking voor de verbeteringspremie als deze werken samengaan met het vernieuwen van het voegwerk. Het is dus belangrijk om meer te leren over deze premie, want ze kan ook voor andere aanpassingwerken nuttig zijn.

Of je nu eigenaar of huurder bent, het kan zijn dat je woning op een gegeven moment niet meer aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein, de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, het dak is aan een herstelbeurt toe, … Er zijn tal van redenen om te beslissen om de woning grondig te renoveren.

Als je werkzaamheden uitvoert, kom je misschien in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid. De verbeteringspremie kan toegekend worden als:
– verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning;
– de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

Wie kan de premie aanvragen?

 • De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.
 • De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt.
 • De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en die een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar.

Voorwaarden Vlaamse verbeteringspremie (in het kort):

 • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 28 030 euro. Per kind ten laste mag u 1 460 euro bijtellen.
 • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn (eigenaar-bewoner of huurder) en gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • Het kadastraal inkomen mag maximum 1200 euro bedragen.
 • Voor verbeteringswerken moet de woning minstens 20 jaar oud zijn. (deze voorwaarde vervalt als de verbeteringspremie betrekking heeft op het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen);

Voorwaarden Vlaamse verbeteringspremie – Facturen :

 • De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. U moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie. De vaste premiebedragen per bouwonderdeel kan u hier raadplegen. Bijvoorbeeld: als u facturen voorlegt voor dakwerken, moet het factuurbedrag inclusief btw hiervan minstens 2.500 euro bedragen aangezien de premie voor dat onderdeel 1.250 euro bedraagt.
 • Als het gaat om verbouwingswerkzaamheden om overbewoning op te lossen, geldt dat voor minstens 1.200 euro (inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden.

 

Welke werken komen zoal in aanmerking?

 • Dakwerken (1250 euro premie)
 • Buitenschrijnwerk (1250 euro premie)
 • Gevelwerken (1500 euro premie): het metselen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen, het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering, het aanbrengen van een gevelisolatie en het vernieuwen van het voegwerk, al dan niet gepaard met gevelreiniging;
 • Het behandelen van optrekkend muurvocht (750 euro premie)
 • Sanitaire installatie (750 euro premie)
 • Elektrische installatie (750 euro premie)
 • Werkzaamheden om de risico’s op co-vergiftiging te verhelpen
 • Verbouwingswerkzaamheden: werkzaamheden die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van woningen. Na de verbouwingswerkzaamheden moet de woning voldoende groot zijn. Als de verbouwingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet een kopie van de stedenbouwkundige vergunning bij de aanvraag gevoegd worden. Als ze niet vergunningsplichtig zijn, volstaat een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden.

Vlaamse verbeteringspremie aanvragen:

De premie kan je aanvragen op het semi-digitale aanvraagformulier van de Vlaamse verbeteringspremie. Je kan dit hier terugvinden.

Meer info:
– Wonen-Vlaanderen, 050 442 880
– De Vlaamse Infolijn: 1700
– www.bouwenenwonen.be
– www.premiezoeker.be

Laatste update: 20 april 2012 – check steeds bovenstaande sites voor de meest up-to-date informatie.

Ontvang vrijblijvend offertes van erkende gevelwerkers

Gevelwerken zijn een hele investering en moeten op een correcte manier worden uitgevoerd. Via onderstaand formulier kan je gratis en zonder enige aankoopverplichting online advies en voorstellen aanvragen van erkende aannemers in gevelwerken.

Vul uw wensen zo nauwkeurig mogelijk in voor het vinden van de meest geschikte vakman. Bediening overal in België – Maximaal 3 verschillende offertes