Premie buitenmuurisolatie

Het renoveren van de gevel gaat vaak gepaard met het verbeteren van de buitenmuurisolatie. Alle premies en subsidies die gebruikt kunnen worden zijn meer dan welkom om deze kost te dragen. Zeker anno 2012 waar het fiscaal minder en minder interessant wordt om nog ‘groen’ te denken.

Eandis geeft echter wel nog premies voor wie zijn woning isoleert. Daaraan zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden.

Premiebedrag

 • Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw: 6 euro per m² max. 800 euro
 • Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur: 15 euro per m² max. 2 000 euro
 • Indien er zowel spouwmuurisolatie als buitenmuurisolatie geplaatst wordt, kan de premie nooit hoger zijn dan 2 000 euro.

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW. De berekening van de premie gebeurt op basis van de oppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Algemene voorwaarden

 • De premie is enkel geldig voor REG-maatregelen in een woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.
 • De aanvraagformulieren moeten volledig worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de premie.
 • De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.
 • De aanvraag is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2012.
 • De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer per jaar worden aangevraagd, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Eandis behoudt het recht om zich – in elke fase van het project – ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen.
 • De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.
 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de private delen.

 

Isolatie voorwaarden

 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw komt niet in aanmerking.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur) en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.
 • De spouwmuur-of de buitenmuurisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.
 • Eisen voor spouwmuurisolatie:
  • De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter;
  • De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
  • Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.
  • Voor werken die werden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. Voor werken die na 30 juni 2012 werden uitgevoerd, kan de premie slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.
 • Eisen voor buitenmuurisolatie:
  • De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
  • De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
  • De lambdawaarden volgens ATG-keuring die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002. De lambdawaarden van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website www.butgb.be. Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De lambdawaarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving in de Europese Unie zijn onder meer terug te vinden op de website www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze lijsten staat, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer of een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
  • Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard.

Tip: bij het vragen van een offerte.

Als je een offerte vraagt voor de na-isolatie van spouwmuren, vraag dan onmiddellijk of de aannemer werkt conform de STS 71-1-eisen. Als dat het geval is, dan weet je direct dat je in aanmerking komt op de premie van Eandis.

Bijlage: REG premieaanvraag 2012

Download hier het algemene reglement met aangehecht aanvraagformulier voor de REG-premieaanvraag 2012 van een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw.

Bronnen en nuttige links

Ontvang vrijblijvend offertes van erkende gevelwerkers

Gevelwerken zijn een hele investering en moeten op een correcte manier worden uitgevoerd. Via onderstaand formulier kan je gratis en zonder enige aankoopverplichting online advies en voorstellen aanvragen van erkende aannemers in gevelwerken.

Vul uw wensen zo nauwkeurig mogelijk in voor het vinden van de meest geschikte vakman. Bediening overal in België – Maximaal 3 verschillende offertes